top of page

Particulieren die samen het heft in eigen hand nemen en vanuit intrinsieke motivatie heel duurzame woonplekken ontwikkelen, da’s pas krachtig! Een kans om in kwantiteit maar vooral ook kwaliteit de Nederlandse woningbouwopgave bij de horens te vatten en ons landschap nieuw leven in te blazen. Toch aarzelen of stranden veel initiatieven. Door gebrek aan voorbereiding, kennis, financieringsmogelijkheden, stroeve processen of gemeentes die niet weten hoe. Zonde! 

Zo pakken we het aan

Woonco geeft vleugels aan collectief ontwikkelen van regeneratieve buurten, erven en woongebouwen.

Interdisciplinaire keten

Woonco is een samenwerkingsverband van enthousiaste vakspecialisten gespecialiseerd in collectief ontwikkelen. Kennis die over verschillende disciplines is versplinterd brengen we samen. 

Gestroomlijnde processen

Als integrale keten bieden we een gestroomlijnde en kostenefficiënte ontwikkelmethode aan. Die minimaliseert de risico's, haalt het onderste uit de creatieve pan en tilt duurzaamheid naar een volgend niveau.

Landschap

We ontwikkelen geen eilandjes maar buurten, erven en woongebouwen in verbinding met het landschap. In de regeneratie van ecologische systemen en biodiversiteit samen met toekomstige bewoners én omwonenden ligt onze kracht.

Visie op duurzaamheid

Dankzij onze gebundelde expertise brengen we biobased materiaalgebruik, circulaire principes, energetische optimalisatie, goed waterbeheer en natuurinclusieve maatregelen samen tot een coherent en betaalbaar geheel.

Co-financiering

Vanuit jarenlange ervaring helpen we collectieve ontwikkelplannen financieel haalbaar te maken. Indien nodig financieren we zelfs mee; we staan in contact met bezielde co-financiers die eventueel kunnen participeren in projecten. 

Slim ontwerpen en bouwen

We werken met toonaangevende ontwerpers en bouwers op basis van modulaire en parametrische principes. Dit geeft vaart, houvast en flexibiliteit aan het ontwerpproces en maakt dat we snel de haalbaarheid van plannen kunnen toetsen.

Onze projecten verleggen de grenzen van collectief en duurzaam ontwikkelen

Stadsbiotoop

Stadsbiotoop stelt een nieuwe vorm van stedelijkheid voor waarin het landschap zich als stad gedraagt en de stad als landschap. Gebouw en park vormen samen één veelzijdige woonomgeving.

Tiny Houses Groeneweerd

In opdracht van woningcorporatie Rentree uit Deventer ontwierp Woonco samen met een enthousiaste bewonersgroep een karaktervol buurtje van acht compacte huurwoningen en een gemeenschapsgebouw. De bouw is gestart!

Samen met H+N+S landschapsarchitecten hebben we een schetsboek voor de doorontwikkeling van Oosterwold opgesteld. Leidraad is collectief ontwikkelen op verschillende schaalniveaus.

Pioniers van het platteland: dit project in Lettele bewijst de kracht van CPO'ers in het buitengebied!

Leer ons multidisciplinaire team kennen!

Woonco is in 2020 opgericht door een groep architecten en ontwerpers. Hun doel: de obstakels waar collectief ontwikkelen steeds weer tegenaan loopt gezamenlijk nog beter aanpakken. Sindsdien verbindt Woonco zich met uiteenlopende experts en innovators in de wereld van 'Co', wisselt kennis uit en ontwikkelt nieuwe werkmethodes en ontwerpconcepten.

Als founder-architect van Woonpioniers ben ik al vroeg overtuigd geraakt van de veranderkracht van collectieve vormen van gebiedsontwikkeling. Mijn doel is de kennis en ervaring die ik op dit gebied om me heen zie onder de naam Woonco samen te brengen. 

Daniël Venneman   |   Woonpioniers

Participatieve projecten geven kleur aan mijn werk; ze zitten vol innovatieve, duurzame oplossingen. Met Woonco nemen we gezamenlijk de hobbels waar collectieven tegenaanlopen zoveel mogelijk weg.

Angela Holterman   |   Hollands Zicht

H+N+S combineert de disciplines van landschapsarchitectuur en stedebouw. We zijn op elk schaalniveau actief en weten daardoor grote thema's aan de praktijk van lokale projecten te koppelen.

Jaap van der Salm  |  H+N+S

Het revitaliseren van ons landschap en collectief ontwikkelen vormen een prachtige koppelkans. Wij helpen met de integratie van voedselbossen, agroforestry of 'Herenboeren'.

Peter Hermens   |  Werkend Landschap

CIVIC staat voor architectuur die aanzet tot samenwerking en transities versnelt. Niet met plompe gebaren maar door gebouwen subtiel te verweven in bestaande sociale en ecologische structuren.

Gert Kwekkeboom  |  CIVIC

DGV Group is gespecialiseerd in hedendaagse vormen van duurzaam ontwikkelen door en samen met bewoners. We maken biobased bouwen binnen collectieve businesscases haalbaar.

Karin Gabor  |  DGV Group

Smarthoods ontwikkelt slimme energie- en watersystemen voor woningbouwprojecten. Samen maken we van hoge ambities haalbare, supergave oplossingen die zich op termijn terugverdienen.

Florijn de Graaf  |  Smarthoods

Met een brede kennis van materiaal tot planologie werkt La-di-da design & architecture vanuit ruwe grondstof intelligente architectonische producten en ongebruikelijke, duurzame woonprojecten uit.

Laura van Santen & Diederik de Koning 

la-di-da

Nieuwe Grond bouwt aan leefgemeenschappen waarin wonen, werken en verkeren de motor zijn voor regeneratieve landbouw, de productie van organische bouwmaterialen en nieuwe natuur.

Noël Josemans  |  Nieuwe Grond

Klaar voor Woonco? Kom bij ons op spreekuur of nodig ons uit voor een presentatie

Overheden, ontwikkelaars en particulieren met goede plannen maar behoefte aan ondersteuning zijn welkom voor een gratis 'spreekuur' in ons atelier in Amsterdam. Ook kunnen we een presentatie verzorgen waarin we onze kijk op 'co' uit de doeken doen en voor inspiratie zorgen. Bel of mail ons in beide gevallen eerst even met de details van jullie project.

Bedankt, je bericht is verzonden!

1. Planfase

Naast een stevige fundering onder het ontwerpproces (fase 2) geeft dit ‘manifest’ jullie zelf maar ook gemeenten, grondeigenaren, financiers en eventuele nieuwe deelnemers een duidelijk beeld van de ontwikkelplannen. Onmisbaar bij het verwerven van een kavel of (aanvullende) financiering.

Om te beginnen werken we op basis van minimaal drie energieke sessies samen een heldere karakterschets, financieringsplan, programma van eisen, visie op duurzaamheid en ruimtelijke voorstudie inclusief moodboard uit. 

2. Ontwerpfase

Daarbij maken we gebruik van beproefde bouwconcepten uit ons portfolio of voegen heel nieuwe smaken toe. Al vroeg in het proces wegen we 'groene' investeringen tegen elkaar af, vragen we offertes op en bespreken we bouwkundige aspecten met potentiële bouwers. Zo blijven we dichtbij de realiteit en voorkomen we teleurstellingen later in het proces.

Vervolgens ontwerpen we door op de ruimtelijke voorstudie uit jullie ontwikkelplan. Om dit proces te stroomlijnen benutten we modulaire en parametrische ontwerpmethoden.

3. Bouwfase

In het samenstellen van dit team putten we uit een netwerk van bouwers die in de Nederlandse voorhoede van biobased materiaalgebruik, state-of-the- art installatietechniek en prefab productieprocessen staan. Daarbij werken we altijd als onafhankelijke partij, dus ook nieuwe bouwers zijn altijd welkom op de koffie.

Onze ontwerpers en de uiteindelijke bouwpartijen werken nauw samen in wat een ‘bouwteam’ heet. Daarmee 
halen we het onderste uit de kan wat prijs, kwaliteit en doorlooptijd betreft.
Waar te beginnen? Klik hier voor een gratis intake gesprek!
1. Een helder ontwikkelplan opstellen

Naast een stevige fundering onder het ontwerpproces (fase 2) geeft dit ‘manifest’ jullie zelf maar ook gemeenten, grondeigenaren, financiers en eventuele nieuwe deelnemers een duidelijk beeld van de ontwikkelplannen. Onmisbaar bij het verwerven van een kavel of (aanvullende) financiering.

Om te beginnen werken we op basis van minimaal drie energieke sessies samen een heldere karakterschets, financieringsplan, programma van eisen, visie op duurzaamheid en ruimtelijke voorstudie inclusief moodboard uit. 
2. Super slim ontwerpen!

Daarbij putten we uit de beproefde concepten in ons portfolio of voegen heel nieuwe smaken toe. Al vroeg in het proces wegen we duurzame investeringen tegen elkaar af, vragen we offertes op en bespreken we bouwkundige aspecten met potentiële bouwers. Zo blijven we dichtbij de realiteit en voorkomen we teleurstellingen later in het proces.

Vervolgens ontwerpen we door op de ruimtelijke voorstudie uit jullie ontwikkelplan. Om dit proces te stroomlijnen benutten we modulaire en parametrische ontwerpmethoden.
3. Een krachtig bouwteam vormen

In het samenstellen van dit team putten we uit bouwers die in de Nederlandse voorhoede van biobased materiaalgebruik, state-of-the- art installatietechniek en prefab productieprocessen staan. Daarbij werken we altijd als onafhankelijke partij, dus ook nieuwe bouwpioniers zijn welkom op de koffie.

Onze ontwerpers en de uiteindelijke bouwpartijen werken nauw samen in wat we een ‘bouwteam’ noemen. Daarmee 
halen we het onderste uit de kan wat prijs, kwaliteit en doorlooptijd betreft.
Waar te beginnen? Klik hier voor een gratis intake gesprek!

Intrinsiek gemotiveerde collectieven hebben de veranderkracht in handen om duurzaam bouwen en wonen naar een hoger niveau te tillen. Maar wat is werkelijk duurzaam, op de korte én de lange termijn? Juist hierin wil Woonco van betekenis zijn. Al in een vroeg stadium leggen we met jullie de basis voor een goed onderbouwde, betaalbare visie op de duurzaamheid van jullie project, waarin biobased materiaalgebruik, circulaire principes, energetische optimalisatie (zowel high- als low-tech), goed water- en landschapsbeheer en natuurinclusieve maatregelen op coherente wijze samenvloeien. Ook ontwikkelen we innovatieve hulpmiddelen, zoals GRASP, een ecologische footprint calculator die grip geeft op de milieu-impact van collectieve projecten.

We benaderen duurzaamheid integraal en helpen jullie bij het maken van lastige keuzes

bottom of page