Particulieren die samen het heft in eigen hand nemen en vanuit intrinsieke motivatie heel duurzame woonplekken ontwikkelen, da’s pas krachtig! En een kans, om in kwantiteit maar vooral ook kwaliteit de Nederlandse woningbouwopgave bij de horens te vatten. Toch aarzelen of stranden veel groepen. Door gebrek aan voorbereiding, kennis, financieringsmogelijkheden, stroeve processen of gemeentes die niet weten hoe. Zonde! 

Zo pakken we dat aan!

Woonco geeft de collectieve ontwikkeling van woongebouwen, erven en buurten vleugels
Interdisciplinaire keten

Woonco is een samenwerkingsverband van enthousiaste vakspecialisten gespecialiseerd in collectief ontwikkelen. Kennis die over verschillende disciplines is versplinterd brengen we samen. 

Gestroomlijnde processen

Omdat we interdisciplinair samenwerken kunnen we een gestroomlijnde, transparante en kostenefficiënte werkmethode aanbieden. Daarmee besparen we jullie slapeloze nachten en halen we het onderste uit de creatieve pan. 

Slim ontwerpen

We ontwerpen op basis van modulaire en parametrische principes. Dit geeft vaart, houvast en flexibiliteit aan het ontwerpproces, en is van grote meerwaarde in gesprek met partijen als gemeenten en financiers. 

Visie op duurzaamheid

Circulair materiaalgebruik, energetische optimalisatie, goed waterbeheer en natuurinclusieve maatregelen brengen we samen tot een integraal, betaalbaar geheel. Daarbij benutten we onder andere onze eigen ecologische footprint calculator GRASP. 

Co-financiering

De financiering van een collectief project gaat anders dan in je uppie een huis kopen. Wat als iemand tussentijds afhaakt? Of de bank zich terugtrekt? Wij staan in contact met bezielde co-financiers die eventueel kunnen participeren in jullie project. 

Bouwteam

Al in een vroeg stadium vormen we een bouwteam om verassingen wat prijs, kwaliteit en engineering betreft voor te zijn. Daarbij putten we uit een extensief netwerk van bouwers gespecialiseerd in collectieve, biobased en circulaire woonvormen. 

Open Site Navigation

Woonco.org is nog in aanbouw. Maar hieronder lichten we vast een tipje van de sluier op!

© 2023 by Woonco | Design Arthur van der Lee & Nina van den Broek