top of page

Wij zien een nieuwe bouwcultuur voor ons, één die slimme coöperatieve ontwikkelmodellen combineert met een regeneratieve ontwerpwijze

"Een miljoen woningen erbij!" en "we moeten weer grootse plannen maken!", je hoort en leest het steeds vaker. De blik is daarbij gericht op de overheid, de grote ontwikkelaars, de grote bouwers. Die moeten meters gaan maken. Vinex all over again?

 

Deze aanpak van bovenaf gaat volgens Woonco voorbij aan essentiële regionale en lokale problemen en kansen, vermengd private met publieke belangen en maakt de afstand tussen overheid en burgers groter in plaats van kleiner. Daarnaast: het is één voor twaalf (of misschien al over twaalf!) als het gaat om ons milieu. De aarde schreeuwt om een aanpak die meer in balans is met de natuur en onze grondstoffenvoorraad. Draaien we onszelf verder vast in een ouderwets idee of ontwikkelen we een nieuwe bouwcultuur?

“Niet een beroep op de Hollandse traditie van grootse plannen is nodig, maar een beroep op onze eeuwenoude traditie van samenwerken.”

Door onze oogharen zien wij de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland als een coherent web van groene coöperatieve ontwikkel- en transitie-modellen op maat, samen mét lokale bestuurders, bewoners en ondernemers. Buurten, wijken en verzamelgebouwen waar innovatieve woonvormen en duurzame maatregelen vleugels krijgen omdat ze van onderaf en samen gedragen worden. Als uitbreiding langs de randen van steden en dorpen, als herontwikkeling binnen bestaande contouren of als transformatie van erven in het buitengebied. 

Daarnaast gaat de nieuwe bouwcultuur in onze visie over ecologische herstel, over regeneratieve maatregelen die de verstoorde cycli van koolstof, water, voedingsstoffen en energie weer in balans brengen. Voorbij het streven naar een netto neutrale ecologische voetafdruk leggen we in elk ontwerp de basis voor een leefomgeving die jaar na jaar schoner en veerkrachtiger wordt.

Klinkt goed! maar hoe gaan we dit doen? Lees hoe Woonco samen met jullie (organisatie) concrete stappen zet.

Vinex all over again?

Een coherent web

“Veel maatschappelijke problemen kunnen worden opgelost in onze eigen achtertuin!”

De juiste kaders

Structureel inzetten op participatieve ontwikkelmethoden is geen laissez faire. Daarvoor zijn in de toekomst gemeentelijke, regionale en landelijke kaders belangrijker dan ooit. Voorwaarden waarbinnen de kracht van lokaal en collectief particulier initiatief sterk wordt gestimuleerd, maar ook in een bredere, landschappelijke context wordt geplaatst. Ten tweede zullen particulieren, gemeentes, wooncorporaties en ook bestaande ontwikkelaars geholpen moeten worden bij de gezamenlijke transitie naar meer inclusieve ontwikkelmodellen, collectieve ontwerpconcepten en regeneratieve landschapsontwerpen die passen binnen dat grotere geheel. 

Dit is de crux en raison d'être van Woonco: wij zien tussen 'top-down' en 'bottom-up' dat een nieuwe bouwcultuur vraagt om een creatieve 'middleman', een partij die goed weet te schakelen tussen verschillende niveau's en thema's, en mens- en natuurinclusieve ontwikkelmodellen koppelt aan innovatie en integrale ontwerpprocessen en concepten.

bottom of page