top of page

Nergens in de stad vind je een plek die zo landschappelijk is als Stadsbiotoop 

Een nieuwe vorm van stedelijkheid

Stadsbiotoop is een collectief woonmodel dat een stedelijke leefstijl combineert met een groene omgeving. Door voorzieningen te delen hebben de huishoudens méér ruimte ter beschikking en is er ruimte voor interactie binnen de woongemeenschap. De begane grond van het houten woongebouw voorziet in verschillende gedeelde functies, zoals een huiskamer, werkplaats, plantenkas en parkeerzone voor deelauto’s. Hoger in het gebouw is er een dakterras. De omarmende vorm omsluit een beschutte gezamenlijke tuin waar iedereen omheen woont, en waar in de natuur gewerkt kan worden. Deze tuin draagt samen met de groene daken bij aan het watersysteem van het omliggende landschap.

 

Het landschap is intensief geprogrammeerd, het zuivert water, bewoners kweken er hun eigen voedsel, er zijn overal plekken om te werken, spelen en sporten. Het park is opgedeeld in verschillende stroken die door hoogteverschillen een natuurlijke zonering van openbaar, semi-publiek en privaat gebruik creëren. Hoe dichter bij de gebouwen, hoe hoger de ligging en hoe privater het gebruik.

Zowel gebouw als landschap zijn ontworpen als een gesloten watersysteem; retentie op de daken, helofytenfilters in het landschap. De actieve groene gevels en het dak reguleren licht, lucht, warmte en kou. Ze verbinden het interieur met de natuur. Elke bewoner heeft een buitenruimte waar de gemiddelde stedeling alleen maar van kan dromen.

De Stadsbiotoop combineert het beste van twee werelden; ze is de stad in het klein maar legt de natuur aan je voeten. Nergens op het platteland vind je zo’n stedelijke woonbuurt als de Stadsbiotoop, nergens in de stad vind je een plek die zo landschappelijk is.

Team & beelden: CIVIC Architects, Buro Lubbers, VERO Visuals
bottom of page