top of page

Onze aanpak onderscheidt zich op deze zes  punten

1. Interdisciplinaire samenwerking

Woonco is een samenwerkingsverband van enthousiaste vakspecialisten gespecialiseerd in collectief ontwikkelen. In feite sluiten we drie werelden beter op elkaar aan: die van procesbegeleiding, ontwerp en bouw. In de overgang daartussen worden nu vaak kansen onbenut of het gaat het echt mis: een ontwerpproces dat vastloopt omdat het aan voorbereiding en consensus binnen de groep schort, grond die niet vrijkomt omdat goede plannen niet goed worden uitgedragen of bouwkosten die de pan uitreizen omdat te laat met bouwers wordt gekoppeld. Daarbij opereren we niet als één grote B.V. maar als een transparante organisatie van onafhankelijke professionals die elkaar scherp houden en samen innoveren. We zijn niet afhankelijk van bepaalde aannemers; een goede prijs-kwaliteit-verhouding voor jullie staat voorop.

2. Gestroomlijnde processen

Afgestemd op jullie behoeften geven we vorm aan een inspirerend en integraal ontwikkelproces. Dat is altijd maatwerk maar we beginnen nooit bij nul; als basis hanteren we een flexibele, betaalbare werkmethode waarin frisse ideeen zijn verwerkt. Zo besteden we extra aandacht aan een goede voorbereiding, tussentijdse realitychecks en de heldere communicatie van jullie plannen met betrokken stakeholders. Verder benutten we tijdens de ontwerpfase slimme modulaire en ‘parametrische’ ontwerptools die de gezamenlijk keuzevorming vergemakkelijken en (dus) versnellen. Tot slot vormen we al vroeg in het ontwerpproces een zogenaamd ‘bouwteam’, waarin ontwerpers en bouwers nauw samenwerken om tot een optimale prijs-kwaliteit-verhouding en doorlooptijd te komen.

3. Slim ontwerpen

Een hele groep aan de ontwerptafel, dat betekent traditioneel gezien een heleboel gepuzzel. Een slim modulair of ‘parametrische’ ontwerpconcept versoepelt het ontwerpproces door heldere architectonische uitgangspunten te combineren met precies de juiste mate van ontwerpvrijheid. Daarnaast zorgt ‘concept gestuurd ontwerpen’ voor meer grip op prijs, kwaliteit en een efficiënter productieproces dat materiaal, energie, co2, tijd en dus ook geld uitspaart. Geld dat weer in duurzame kwaliteiten geïnvesteerd kan worden, zoals circulaire constructieprincipes, biobased materiaalgebruik en hoge energetische prestaties. Niet als ‘groene opties’ maar als hoofdingrediënten, versleuteld in de opbouw van iedere module of element. Woonco werk samen met meerdere architectenbureau’s die in deze tak van ontwerpen gespecialiseerd zijn, waardoor we kunnen putten uit een brede waaier van beproefde ontwerpconcepten, daarop voort kunnen bouwen of samen met jullie heel nieuwe smaken toevoegen.

4. Visie op duurzaamheid

Intrinsiek gemotiveerde collectieven hebben de veranderkracht in handen om duurzaam bouwen en wonen naar een volgend niveau te tillen. Toch blijft van duurzame ambities in de praktijk vaak weinig over, bijvoorbeeld vanwege meningsverschillen, nijpende budgetten, bouwers die op traditioneel aansturen, of een eenzijdige benadering. Omdat Woonco juist hierin van betekenis wil zijn dagen we jullie al vroeg in het ontwerpproces uit om duurzaamheid creatief en integraal te benaderen en wegen we verschillende scenario’s met elkaar en met mogelijke bouwpartijen af. Met als doel biobased materiaalgebruik, circulaire principes, energetische optimalisatie (zowel high- als low-tech), goed water- en landschapsbeheer en natuurinclusieve maatregelen gaandeweg in een coherent en betaalbaar ontwerp samen te brengen. Daarbij bepalen we op voorhand ook strategische alternatieven, zodat de duurzaamheid van het ontwerp bij financiële of technische verassingen niet als een kaartenhuis ineenstort. In dit proces gebruiken we innovatieve hulpmiddelen zoals GRASP, een footprint calculator die we speciaal hebben ontwikkeld om grip te krijgen op de ecologische impact van collectieve projecten.

5. Co-financiering

De financiering van een collectief project is anders dan in je uppie een huis kopen. Wat als jullie een kavel op het oog hebben maar nog extra deelnemers zoeken? Of wat als iemand tussentijds afhaakt? Of de bank jullie project te spannend vindt om in zijn geheel te financieren? Indien nodig gaat Woonco een stap verder dan reguliere procesbegeleiders en architecten door op zoek te gaan naar bevlogen investeringspartners. Daarbij is het belangrijk dat jullie een stevige groep vormen, de droomfase voorbij zijn en het liefst al een kavel op het oog hebben. In dat geval kan co-financiering een potentieel fantastisch project over een belangrijke drempel helpen. Gedurende de voorbereidingsfase van een ontwikkelproces met ons gaan we diep in op de financiering van jullie project en bepalen we of co-financiering daarbij relevant is of niet.

6. Bouwteams

Al vroeg in het ontwerpproces vragen we offertes op en bespreken we bouwkundige aspecten met potentiële bouwers. Zo vormen ontwerpers en bouwers de eerste contouren van wat een ‘bouwteam’ heet, waarmee we dichtbij de realiteit blijven, teleurstellingen later in het proces voorkomen, en het onderste uit de kan halen wat prijs, kwaliteit en doorlooptijd betreft. In het samenstellen van dit team put Woonco uit een netwerk van bezielde bouwers die in de Nederlandse voorhoede van biobased materiaalgebruik, state-of-the-art installatietechniek en prefab productieprocessen staan. We werken altijd in jullie belang, als onafhankelijke partij, dus ook nieuwe bouwpioniers altijd welkom op de koffie.

bottom of page