top of page

VDMA is een hernieuwd stadsdeel: verbonden met dat wat was, verweven met dat wat is

Het Eindhoven dat komen gaat

Het conceptvoorstel voor het voormalige VDMA-terrein in Eindhoven gaat over collectief wonen in de binnenstad: voor mens, plant en dier. Het is een autoluwe buurt met zo weinig mogelijk verharding, om ruimte te laten voor het natuurlijke ecosysteem. Collectieve woongebouwen in de vorm van “urban villa’s” bieden een stedelijke leefomgeving die niet anoniem is, maar uitnodigt tot interactie in de publieke tuinen daartussenin. Gevels opgebouwd uit hergebruikte bouwmaterialen kunnen overgroeid worden door de nieuwe stadsjungle. Ook de hogere gebouwen in het gebied bezetten niet de grond; want ze staan letterlijk op ‘stelten’ en laten ruimte voor publieksvoorzieningen in de voormalige binnenstadsfabrieken in het gebied. Bestaande bomen blijven, aangevuld met een veelheid aan inheemse planten, dieren en een nieuwe beek, verbonden met de Dommel. Pièce de résistance is de Biomakery: een subtropische kas die het water in het plan zuivert. Natuur en stad versterken elkaar.

Op loopafstand van het station en centrum van Eindhoven bevindt zich dit 18.000 m2 grote terrein; “Van Der Meulen-Ansems” genoemd. In 2017 is door de gemeente Eindhoven een omvangrijke tenderprocedure gestart voor de verkoop ervan. Gedurende twee jaar heeft Civic samen met een omvangrijk team via drie rondes in competitie met twintig consortia een tweede plaats behaald. Het voorstel maakt van VDMA een hernieuwd stadsdeel: verbonden met dat wat was, verweven met dat wat is, klaar voor het Eindhoven dat komen gaat.

Door een groot deel van gebouwen op te tillen blijft de historische bebouwing behouden. Het industriële erfgoed dat door de huidige beslotenheid van het gebied bij vrijwel niemand op de radar staat wordt ontsluierd. De Luciferfabriek – een van de weinige Eindhovense gebouwen van voor 1900 - wordt een publiek interieur, een openbare werkplaats voor Eindhoven. De stad krijgt 100 jaar gratis 1000m2 vrij bruikbare ruimte.

Team & beelden: CIVIC Architects & partners
bottom of page